190315 Svenska Psykiatriska Kongressen, Stockholm: När ord saknas talar kroppen – en scenisk föreläsning om flickan Klaras funktionella förlamning

Jag är verkligen stolt och tacksam över att ha fått vara med och rama in Lotta C Widerstedts och Emelie Trossös föreställning ”Klara” om en flicka med funktionell förlamning. Lottas C Widerstedts bok ”Trädgårdshoran” (Vulkan förlag 2012), som ligger till grund för föreställningen har varit en viktig bok för mig, och jag hoppas att dagens föreställning kan hjälpa fler att förstå hur vi kan hjälpa patienter med funktionella tillstånd. Jag tror att det kommer att finnas filmklipp från förställningen på Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida svenskpsykiatri.se längre fram, håll utkik.

SPK 2019

Mina bilder finns att ladda ned nedan fram till ca 190430 – därefter kan man maila mig om man vill ha dem.

SPK 2019 Intro Klara

Funktionella tillstånd och konsultationspsykiatri i primärvård, Linköping 190306

IMG_8879Lyx att få föreläsa en hel förmiddag om konsultationspsykiatri, bio-psyko-social sjukdomsmodell och funktionella förklaringsmodeller för ST-läkare i allmänmedicin. Av intresset, kunskapen och engagemanget att döma finns det gott hopp om framtiden för Linköpings primärvård!

Föreläsningsbilder finns att ladda ned nedan fram till ca 190430, därefter går det bra att kontakta mig om man vill ha bilderna.

Funktionella tillstånd i primärvård Linköping 190306

Smärtrehab Linköping 190305

Föreläsning om funktionella förklaringsmodeller för personalen på Smärtrehab vid Universitetssjukhuset i Linköping. Jag fick också delta vid ME/CFS-gruppens möte. Inspirerande och kul att se fungerande verksamheter med bio-psyko-sociala arbetssätt i universitetsmiljö. Tack för gästfrihet, gott fika och utbyte av erfarenheter och kunskap!

Föreläsningsbilder finns att hämta nedan fram till ca 190430.

Funktionella patienter i smärtrehab Linköping 190305IMG_8878

Funktionella tillstånd Psyk klin Falun 181112 + 181126

 

Två föreläsningstillfällen med personal från Psykiatriska och Ger-Rehab-klinikerna i Dalarna.  Bra diskussioner om svårigheter och möjligheter med samarbete över klinikgränser för att kunna hjälpa de svåraste tillstånden. Mycket kompetens och erfarenhet finns redan i organisationerna och det finns goda förutsättningar att bygga upp bra arbetssätt.

Föreläsningsbilder finns att ladda ned fram till ca 181231, efter detta kan de fås på begäran – maila!

Nätverksträff för Funktionella Neurologiska Symtom Uppsala 181116

Sedan 2015 har vi haft årliga träffar i Uppsala-Örebro-regionen med sjukvårdspersonal som arbetar med Funktionella Neurologiska symtom. När neurologen vid Akademiska sjukhuset ordnade årets träff har det vuxit till ett nationellt möte som samlade runt 50 personer från 12-13 ställen i hela landet. Så kul att träffa så många intresserade och kunniga personer ur många yrkeskategorier. Teamet från Huddinge presenterade sin verksamhet och ELS-A från Akademiska visade att områdena långvarig smärta och funktionella tillstånd ligger nära varandra. Precis min erfarenhet.

Nätverket växer och vi diskuterade hur vi bäst tar tillvara det ökande intresset. Uppenbart är att det lönar sig att skapa nätverk och inspireras av goda exempel! Jag ser redan fram emot nästa års möte i Huddinge.

Sjukvårdspersonal som vill vara med i ett nationellt digitalt nätverk kring Funktionella neurologiska symtom kan kontakta mig i kontaktformuläret. Berätta vad du jobbar med och var du jobbar.

Bollnäs folkhögskola 181111

Föreläsning om smärta, smärtfysiologi och smärtrehabilitering med Reumatikerförbundet i Gävleborg och Jämtland. Den varma stämningen inomhus var en stark kontrast till den grå novemberdagen därute. Föreläsningsbilder finns att ladda hem nedan. Bilderna ligger kvar till ca 181211, därefter kan de fås genom att kontakta mig.

Sundsvalls sjukhus 181026

Sundvall höstsol

Förmiddag med föreläsning om Funktionella neurologiska tillstånd för Sveriges Neuropsykologers Förening, Norra regionen. Betoning på beteendemedicin och psykologens roll i team.

Eftermiddag med föreläsning för rehabpersonal i Västernorrland på samma tema, men med betoning på uppstart av teamarbete, bemötande och förklaringsmodell.

Kul och inspirerande dag med kompetent personal i en region där det finns goda förutsättningar för att arbeta mer fokuserat med patientgruppen.

Föreläsningsbilder finns att ladda ner nedan fram till ca 181126, därefter kan de fås genom att kontakta mig.