SWEETs Saltsjöbaden 230602: Funktionella tillstånd i akutsjukvård

Sista föreläsningsuppdraget för säsongen var det förnämliga uppdraget att föreläsa på Svensk Förening för Akutsjukvårds årliga möte i det förnäma Saltsjöbaden. Ämnet var givetvis Funktionella tillstånd i akutsjukvård, och är det några som har möjlighet att påverka tidig diagnos, bra bemötande och att minska onda cirklar i sjukvård så är det de som jobbar på …

Fortsätt läsa SWEETs Saltsjöbaden 230602: Funktionella tillstånd i akutsjukvård

Länssjukhuset Kalmar 230426

Förmiddag om Funktionella tillstånd på Länssjukhuset i Kalmar med deltagare från Rehab Söder och andra delar av sjukhuset. Översiktligt om Funktionella tillstånd, behovet av förklaringsmodeller och exempel på användbara metaforer. Fick till en beskrivning av Kasia Kozlowskas "Castle-fortress"-modell med Kalmar slott som exempel som jag var särskilt nöjd med. Jag höll en liknande föreläsning i …

Fortsätt läsa Länssjukhuset Kalmar 230426

Seniorlunch Gävle sjukhus 230404: Postcovid

En bild av de äldre delar av Gävle sjukhus som tyvärr kommer att rivas inom kort får symbolisera de ständiga generationskiftena inom läkarkåren. Pensionerade läkare från Gävle sjukvårdsdistrikt har återkommande träffar med föreläsningar om olika ämnen. Jag fick äran att bli inbjuden för att prata om långvariga besvär efter Covid. Det blev en tillbakablick ur …

Fortsätt läsa Seniorlunch Gävle sjukhus 230404: Postcovid

METIS Konsultationspsykiatri och psykosomatik Göteborg 230329

2013 fick jag frågan av Anders Lundin, som varit med och startat denna specialistkurs för ST-läkare i psykiatri, om jag ville ta över hans föreläsning om Medicinskt oförklarade symtom. Jag var tveksam. Så här 10 år senare är jag glad över att jag tackade ja och antog utmaningen. Årets kurs var min 10:e och jag …

Fortsätt läsa METIS Konsultationspsykiatri och psykosomatik Göteborg 230329

Nätverksträff Funktionella listan 230317

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där mötet hölls (bild från https://liu.se/nyhet/katastrofmedicinskt-centrum-ar-nu-nationellt-kunskapscentrum). Själv deltog jag digitalt. Årets träff med det multiprofessionella nätverket ”Funktionella listan” hölls digifysiskt på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, med sammanlagt över 100 deltagare från hela landet. Arrangörerna från Rehabmedicin i Linköping hade gjort ett fantastiskt jobb med att få till program och arrangemang. Dagen …

Fortsätt läsa Nätverksträff Funktionella listan 230317

Nätverksträff Funktionella listan 230317

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där mötet hölls (bild från https://liu.se/nyhet/katastrofmedicinskt-centrum-ar-nu-nationellt-kunskapscentrum). Själv var jag tvungen att delta digitalt. Årets träff med det multiprofessionella nätverket ”Funktionella listan” hölls digifysiskt på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, med sammanlagt över 100 deltagare från hela landet. Arrangörerna från Rehabmedicin i Linköping hade gjort ett fantastiskt jobb med att få till program …

Fortsätt läsa Nätverksträff Funktionella listan 230317

Rehab Skåne 230321

Vårvinterbild över Kullaberg, Nordvästra Skåne från annat tillfälle. Digital lunchföreläsning för rehabläkare och några andra i Skåne. Vi hann ringa in funktionella tillstånd inom Rehabiliteringsmedicin och gå igenom några principer för förståelse och behandling. Tack för inbjudan och hoppas på fördjupning längre fram. Föreläsningsbilder går att få på begäran!

Nytt verktyg på www.funktionellasymptom.se

Jon Stone, som är utvecklare av funktionellasymptom.se:s "modersida" neurosymptoms.org, publicerade i december 2022 ett nytt verktyg på hemsidan. Det finns än så länge enbart på engelska, men kan vara användbart för dig som patient eller behandlare som vill få en klarare bild av ett funktionellt tillstånd. Verktyget, som kallas "Formulation tool", bygger på statistik och …

Fortsätt läsa Nytt verktyg på www.funktionellasymptom.se

Distriktsläkardag Skellefteå 221214

Drönarbild från iStock Byske Vårdcentral i Skellefteå har ett uppdrag att utveckla vårdflöde och insatser för patienter med funktionella tillstånd i Skellefteå sjukvårdsregion, och som en del av detta fick jag hålla i en utbildningsförmiddag. Vilket fantastiskt tillfälle att få vara med och påverka! Ett 40-tal deltagare från primärvård, psykiatri och neurologi via länk. Jag …

Fortsätt läsa Distriktsläkardag Skellefteå 221214

Funktionella tillstånd i Primärvård, Distriktsläkardagar Region Uppsala 221123 + 29

Min föreläsning om Funktionella symtom och syndrom i Primärvård följde på föreläsningar om äldremottagningar, metabola leversjukdomar, ätproblem hos barn och urinvägsbekymmer hos män - ett exempel på bredden i vad primärvårdens läkare ska hantera. Funktionella tillstånd är en stor patientgrupp i primärvården, och kompetensen att kunna lotsa patienten till bra förklaringsmodeller och behandling, och att …

Fortsätt läsa Funktionella tillstånd i Primärvård, Distriktsläkardagar Region Uppsala 221123 + 29