Fysioterapeuter, Primärvård Uppsala 191202

En strålande fin decemberdag i Uppsala, och jag fick möjlighet att hålla i en introduktion om Funktionella tillstånd för fysioterapeuter i primärvården. Bland allt annat som primärvården skall vara kompetent till, så menar jag att kompetensen för att identifiera, förebygga och behandla funktionella tillstånd är helt nödvändig för att vi ska kunna hjälpa patienterna och…Läs mer Fysioterapeuter, Primärvård Uppsala 191202

Nätverksträff för Funktionella Neurologiska tillstånd, Huddinge sjukhus 191115

För andra gången träffades intresserad sjukvårdspersonal från hela landet för att nätverka och lära oss av varandra om FNS. Otroligt glädjande att vi lyckats locka både nya och återkommande personer, totalt ett 70-tal. Temat var Vårdkedjan, och det blev tydligt under hur olika förhållanden vi arbetar i landet. Jag tror att vi har mycket att…Läs mer Nätverksträff för Funktionella Neurologiska tillstånd, Huddinge sjukhus 191115

Stressmedicinska perspektiv i Linköping

Jag fick delta i diskussion om stressmedicinska aspekter av komplex trötthetsproblematik vid Linköpings universitetssjukhus. Bjarte Stubhaug presenterade arbetssätt vid Klinikk for stressmedisin i Fitjar, Norge. Uppmuntrande att höra om biopsykosociala behandlingsupplägg som fungerar för patienter med komplexa tillstånd som t.ex. CFS/kroniskt trötthetssyndrom. På Klinikk for Stressmedisins hemsida finns mer info och länkar till studier. Kerstin…Läs mer Stressmedicinska perspektiv i Linköping

MMR-dag Falun 191022

Dalarnas Multimodala smärtteam i primärvård samlades vid gruvhålets kant i Falun och jag fick prata om Funktionella tillstånd i smärtvården. Inspirerande och kul att det i Dalarna finns ett väl etablerat och utbrett multimodalt arbetssätt i primärvård, och goda förutsättningar att ta hand om komplex problematik tidigt i vårdkedjan. Fokus på förklaringsmodeller. Ett urval av…Läs mer MMR-dag Falun 191022

Allmänläkardag, UKK Uppsala 190409 + 190515

Fick möjlighet att prata om Funktionella tillstånd i primärvård för allmänläkare i Uppland vid 2 olika tillfällen. Denna gång i anslutning till David Gylls fina presentation om Placebo - ett ofta missförstått begrepp. Det kom fram exempel på redan fungerande arbetssätt, men också behov av specialistnivå och remissinstans för patientgruppen, vilket saknas. Ett urval av…Läs mer Allmänläkardag, UKK Uppsala 190409 + 190515