Nätverksträff Funktionella listan 230317

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där mötet hölls (bild från https://liu.se/nyhet/katastrofmedicinskt-centrum-ar-nu-nationellt-kunskapscentrum). Själv var jag tvungen att delta digitalt. Årets träff med det multiprofessionella nätverket ”Funktionella listan” hölls digifysiskt på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, med sammanlagt över 100 deltagare från hela landet. Arrangörerna från Rehabmedicin i Linköping hade gjort ett fantastiskt jobb med att få till program …

Fortsätt läsa Nätverksträff Funktionella listan 230317

Nätverksträff Funktionella listan 230317

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där mötet hölls (bild från https://liu.se/nyhet/katastrofmedicinskt-centrum-ar-nu-nationellt-kunskapscentrum). Själv deltog jag digitalt. Årets träff med det multiprofessionella nätverket ”Funktionella listan” hölls digifysiskt på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, med sammanlagt över 100 deltagare från hela landet. Arrangörerna från Rehabmedicin i Linköping hade gjort ett fantastiskt jobb med att få till program och arrangemang. Dagen …

Fortsätt läsa Nätverksträff Funktionella listan 230317

Rehab Skåne 230321

Vårvinterbild över Kullaberg, Nordvästra Skåne från annat tillfälle. Digital lunchföreläsning för rehabläkare och några andra i Skåne. Vi hann ringa in funktionella tillstånd inom Rehabiliteringsmedicin och gå igenom några principer för förståelse och behandling. Tack för inbjudan och hoppas på fördjupning längre fram. Föreläsningsbilder går att få på begäran!

Nytt verktyg på www.funktionellasymptom.se

Jon Stone, som är utvecklare av funktionellasymptom.se:s "modersida" neurosymptoms.org, publicerade i december 2022 ett nytt verktyg på hemsidan. Det finns än så länge enbart på engelska, men kan vara användbart för dig som patient eller behandlare som vill få en klarare bild av ett funktionellt tillstånd. Verktyget, som kallas "Formulation tool", bygger på statistik och …

Fortsätt läsa Nytt verktyg på www.funktionellasymptom.se

Distriktsläkardag Skellefteå 221214

Drönarbild från iStock Byske Vårdcentral i Skellefteå har ett uppdrag att utveckla vårdflöde och insatser för patienter med funktionella tillstånd i Skellefteå sjukvårdsregion, och som en del av detta fick jag hålla i en utbildningsförmiddag. Vilket fantastiskt tillfälle att få vara med och påverka! Ett 40-tal deltagare från primärvård, psykiatri och neurologi via länk. Jag …

Fortsätt läsa Distriktsläkardag Skellefteå 221214

Funktionella tillstånd i Primärvård, Distriktsläkardagar Region Uppsala 221123 + 29

Min föreläsning om Funktionella symtom och syndrom i Primärvård följde på föreläsningar om äldremottagningar, metabola leversjukdomar, ätproblem hos barn och urinvägsbekymmer hos män - ett exempel på bredden i vad primärvårdens läkare ska hantera. Funktionella tillstånd är en stor patientgrupp i primärvården, och kompetensen att kunna lotsa patienten till bra förklaringsmodeller och behandling, och att …

Fortsätt läsa Funktionella tillstånd i Primärvård, Distriktsläkardagar Region Uppsala 221123 + 29

Allmänmedicinskt höstforum Gävle 221018

Allmänmedicinskt Höstforum i regi av Astra Zeneca samlade ett 40-tal allmänläkare för ett brett program, och jag föreläste om "Funktionella smärttillstånd - nya sätt att se på gamla tillstånd". Vi kunde dela välkända svårigheter att hjälpa patienter med långvarig smärta, men förhoppningsvis också några idéer om hur en biopsykosocial sjukdomsmodell och uppdaterad kunskap om långvarig …

Fortsätt läsa Allmänmedicinskt höstforum Gävle 221018

Sveriges Neuropsykologers Förening Zoom 221017

En hel eftermiddag via Zoom med över 100 deltagare från Sveriges Neuropsykologers Förening, arrangerat av den Södra delen av föreningen. Fokus på begreppet Funktionellt och på det första behandlingssteget - att förankra diagnos och förklaringsmodell. Stort tack för att jag fick tillfälle att presentera inför en så kunnig och erfaren samling psykologer! Föreläsningsbilder finns att …

Fortsätt läsa Sveriges Neuropsykologers Förening Zoom 221017

METIS Konsultationspsykiatri och Psykosomatik Huddinge 221013

Dags för årets SK-kurs för blivande specialister i Psykiatri på Huddinge sjukhus, och jag fick möjligheten att prata om Funktionella tillstånd och värdet av en biopsykosocial sjukdomsmodell för att förstå och hjälpa. Fokus på förklaringsmodeller och konsultsituationen. Jag blir optimistisk kring framtidens psykiatri när jag träffar blivande kollegor - stort tack för inspiration och intressanta …

Fortsätt läsa METIS Konsultationspsykiatri och Psykosomatik Huddinge 221013

Neuro och Rehab Karlstad 221006

På Centralsjukhuset i Karlstad har man tack vare enträget arbete byggt upp ett fungerande funktionellt team och vårdflöde för patienter med FNS både i sluten- och öppenvård. Det finns utmaningar kvar att arbeta med men man har kommit långt på många områden, inte minst att få FNS att vara "en diagnos bland andra" inom neurologi …

Fortsätt läsa Neuro och Rehab Karlstad 221006