Funktionella tillstånd i Primärvård, Distriktsläkardagar Region Uppsala 221123 + 29

Min föreläsning om Funktionella symtom och syndrom i Primärvård följde på föreläsningar om äldremottagningar, metabola leversjukdomar, ätproblem hos barn och urinvägsbekymmer hos män - ett exempel på bredden i vad primärvårdens läkare ska hantera. Funktionella tillstånd är en stor patientgrupp i primärvården, och kompetensen att kunna lotsa patienten till bra förklaringsmodeller och behandling, och att …

Fortsätt läsa Funktionella tillstånd i Primärvård, Distriktsläkardagar Region Uppsala 221123 + 29

Allmänmedicinskt höstforum Gävle 221018

Allmänmedicinskt Höstforum i regi av Astra Zeneca samlade ett 40-tal allmänläkare för ett brett program, och jag föreläste om "Funktionella smärttillstånd - nya sätt att se på gamla tillstånd". Vi kunde dela välkända svårigheter att hjälpa patienter med långvarig smärta, men förhoppningsvis också några idéer om hur en biopsykosocial sjukdomsmodell och uppdaterad kunskap om långvarig …

Fortsätt läsa Allmänmedicinskt höstforum Gävle 221018

Sveriges Neuropsykologers Förening Zoom 221017

En hel eftermiddag via Zoom med över 100 deltagare från Sveriges Neuropsykologers Förening, arrangerat av den Södra delen av föreningen. Fokus på begreppet Funktionellt och på det första behandlingssteget - att förankra diagnos och förklaringsmodell. Stort tack för att jag fick tillfälle att presentera inför en så kunnig och erfaren samling psykologer! Föreläsningsbilder finns att …

Fortsätt läsa Sveriges Neuropsykologers Förening Zoom 221017

METIS Konsultationspsykiatri och Psykosomatik Huddinge 221013

Dags för årets SK-kurs för blivande specialister i Psykiatri på Huddinge sjukhus, och jag fick möjligheten att prata om Funktionella tillstånd och värdet av en biopsykosocial sjukdomsmodell för att förstå och hjälpa. Fokus på förklaringsmodeller och konsultsituationen. Jag blir optimistisk kring framtidens psykiatri när jag träffar blivande kollegor - stort tack för inspiration och intressanta …

Fortsätt läsa METIS Konsultationspsykiatri och Psykosomatik Huddinge 221013

Neuro och Rehab Karlstad 221006

På Centralsjukhuset i Karlstad har man tack vare enträget arbete byggt upp ett fungerande funktionellt team och vårdflöde för patienter med FNS både i sluten- och öppenvård. Det finns utmaningar kvar att arbeta med men man har kommit långt på många områden, inte minst att få FNS att vara "en diagnos bland andra" inom neurologi …

Fortsätt läsa Neuro och Rehab Karlstad 221006

Nordiskt C-L-Psykiatrimöte Stockholm 220929-30

Konsultenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge firade 25 år med att bjuda in till ett möte på Ersta sjukhus med nordiska och svenska kollegor som arbetar med Konsultation-Liaisonpsykiatri (C-L-psykiatri). Inblickar i hur C-L-arbete kan organiseras inom olika områden av psykiatrin - t ex perinatalt och i akutsjukvård. Jag och Malin Ljungdahl gav en presentation om rehabilitering …

Fortsätt läsa Nordiskt C-L-Psykiatrimöte Stockholm 220929-30

Funktionella teamet Jönköping 220902

Äntligen blev det av med en resa till Jönköping och utvecklingsdag med Funktionella teamen vid Rehabiliteringsmedicin. Vi hann diskutera mycket, men det genomgående temat var att få ihop gemensamma synsätt vid teamarbete med patienter med funktionella neurologiska tillstånd. Verkligen jätteroligt att träffa så många kunniga och kloka personer som arbetar med att hjälpa patienter med …

Fortsätt läsa Funktionella teamet Jönköping 220902

Neurosymptoms på svenska är klar!

I september 2021 satte jag och Sandra Hakkarainen igång med att översätta den nya versionen av hemsidan Neurosymptoms, som är den mest besökta hemsidan om Funktionella Neurologiska tillstånd i världen. Neurosymptoms startades av den brittiske neurologen Jon Stone 2009, och har blivit ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att hjälpa patienter med Funktionella …

Fortsätt läsa Neurosymptoms på svenska är klar!

Fredagsläkarmöte Region Gävleborg 220603

Det fanns åhörare. Fast på länk. Region Gävleborg har återuppväckt möjligheten att ha gemensamma läkarmöten på fredagmorgnar. Jag fick möjligheten att prata via länk i 30 minuter om Funktionella tillstånd - Nya sätt att se på gamla tillstånd. Det blev en snabb uppdatering av vad som hänt inom diagnostik, förklaringsmodeller, behandlingsupplägg och patientinformation under de …

Fortsätt läsa Fredagsläkarmöte Region Gävleborg 220603

STP-konferensen Yasuragi Hasseludden 220512

STP är en intresseförening för ST-läkare inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, beroendemedicin och äldrepsykiatri och anordnar en årlig nationell konferens med hög kvalitet. Jag fick förmånen att prata om "Funktionella tillstånd - inget psykiatriskt?" under 2x45 min. Fokus på biopsykosocial sjukdomsmodell, förklaringsmodeller och några kliniska tips. Jättekul att träffa blivande kollegor och återse Hasseludden …

Fortsätt läsa STP-konferensen Yasuragi Hasseludden 220512