Capio Läkarforum Syd, Helsingborg 190327-28

      Två dagars föreläsningar för Allmänläkare i Skåne om Funktionella tillstånd i primärvård. Fokus på förklaringsmodeller och att ha Funktionella tillstånd som en differentialdiagnos från början. Mycket inspirerande att träffa intresserade erfarna och oerfarna kollegor med kloka synpunkter och frågor, och det verkar finnas en del goda exempel på bio-psyko-sociala arbetssätt inom verksamheterna.…Läs mer Capio Läkarforum Syd, Helsingborg 190327-28

190315 Svenska Psykiatriska Kongressen, Stockholm: När ord saknas talar kroppen – en scenisk föreläsning om flickan Klaras funktionella förlamning

Jag är verkligen stolt och tacksam över att ha fått vara med och rama in Lotta C Widerstedts och Emelie Trossös föreställning "Klara" om en flicka med funktionell förlamning. Lottas C Widerstedts bok "Trädgårdshoran" (Vulkan förlag 2012), som ligger till grund för föreställningen har varit en viktig bok för mig, och jag hoppas att dagens…Läs mer 190315 Svenska Psykiatriska Kongressen, Stockholm: När ord saknas talar kroppen – en scenisk föreläsning om flickan Klaras funktionella förlamning

Funktionella tillstånd och konsultationspsykiatri i primärvård, Linköping 190306

Lyx att få föreläsa en hel förmiddag om konsultationspsykiatri, bio-psyko-social sjukdomsmodell och funktionella förklaringsmodeller för ST-läkare i allmänmedicin. Av intresset, kunskapen och engagemanget att döma finns det gott hopp om framtiden för Linköpings primärvård! Föreläsningsbilder finns att ladda ned nedan fram till ca 190430, därefter går det bra att kontakta mig om man vill ha…Läs mer Funktionella tillstånd och konsultationspsykiatri i primärvård, Linköping 190306

Smärtrehab Linköping 190305

Föreläsning om funktionella förklaringsmodeller för personalen på Smärtrehab vid Universitetssjukhuset i Linköping. Jag fick också delta vid ME/CFS-gruppens möte. Inspirerande och kul att se fungerande verksamheter med bio-psyko-sociala arbetssätt i universitetsmiljö. Tack för gästfrihet, gott fika och utbyte av erfarenheter och kunskap! Föreläsningsbilder finns att hämta nedan fram till ca 190430, därefter kan man kontakta…Läs mer Smärtrehab Linköping 190305

Funktionella tillstånd Psyk klin Falun 181112 + 181126

  Två föreläsningstillfällen med personal från Psykiatriska och Ger-Rehab-klinikerna i Dalarna.  Bra diskussioner om svårigheter och möjligheter med samarbete över klinikgränser för att kunna hjälpa de svåraste tillstånden. Mycket kompetens och erfarenhet finns redan i organisationerna och det finns goda förutsättningar att bygga upp bra arbetssätt. Föreläsningsbilder finns att ladda ned fram till ca 181231,…Läs mer Funktionella tillstånd Psyk klin Falun 181112 + 181126

Nätverksträff för Funktionella Neurologiska Symtom Uppsala 181116

Sedan 2015 har vi haft årliga träffar i Uppsala-Örebro-regionen med sjukvårdspersonal som arbetar med Funktionella Neurologiska symtom. När neurologen vid Akademiska sjukhuset ordnade årets träff har det vuxit till ett nationellt möte som samlade runt 50 personer från 12-13 ställen i hela landet. Så kul att träffa så många intresserade och kunniga personer ur många…Läs mer Nätverksträff för Funktionella Neurologiska Symtom Uppsala 181116

Bollnäs folkhögskola 181111

Föreläsning om smärta, smärtfysiologi och smärtrehabilitering med Reumatikerförbundet i Gävleborg och Jämtland. Den varma stämningen inomhus var en stark kontrast till den grå novemberdagen därute. Föreläsningsbilder finns att ladda hem nedan. Bilderna ligger kvar till ca 181211, därefter kan de fås genom att kontakta mig.

Sundsvalls sjukhus 181026

Förmiddag med föreläsning om Funktionella neurologiska tillstånd för Sveriges Neuropsykologers Förening, Norra regionen. Betoning på beteendemedicin och psykologens roll i team. Eftermiddag med föreläsning för rehabpersonal i Västernorrland på samma tema, men med betoning på uppstart av teamarbete, bemötande och förklaringsmodell. Kul och inspirerande dag med kompetent personal i en region där det finns goda…Läs mer Sundsvalls sjukhus 181026