Nätverksträff Funktionella listan 230317

Katastrofmedicinskt centrum i Linköping där mötet hölls (bild från https://liu.se/nyhet/katastrofmedicinskt-centrum-ar-nu-nationellt-kunskapscentrum). Själv deltog jag digitalt.

Årets träff med det multiprofessionella nätverket ”Funktionella listan” hölls digifysiskt på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, med sammanlagt över 100 deltagare från hela landet. Arrangörerna från Rehabmedicin i Linköping hade gjort ett fantastiskt jobb med att få till program och arrangemang. Dagen inleddes med att Kasia Kozlowska föreläste via länk från Sydney om grunderna i den stressfysiologiska modellen bakom funktionella tillstånd utifrån sin bok ”Functional Somatic Symptoms in Children and Adolescents” (Boken kan laddas ned gratis via https://www.researchgate.net/publication/344574149_Functional_Somatic_Symptoms_in_Children_and_Adolescents_A_Stress-System_Approach_to_Assessment_and_Treatment/fulltext/604bdec8a6fdcccfee79c151/Functional-Somatic-Symptoms-in-Children-and-Adolescents-A-Stress-System-Approach-to-Assessment-and-Treatment.pdf?origin=publication_detail) En föreläsning av yppersta internationell spets. Överskottet från anmälningsavgifterna till nätverksträffen går som donation till Kasia Kozlowskas forskning – vilket känns som en mycket bra investering!

Martin Rödholm, psykiater vid SKR:s Uppdrag psykisk hälsa tog vid och förtydligade hur förbättringsarbete kring funktionella tillstånd i regionerna skulle kunna bedrivas. Att Martin kunde vara med betyder mycket för att nätverket ska kunna ta steg för att påverka vårdens organisation kring funktionella tillstånd.

Nätverksträffarna har en tradition av att också ha patientmedverkan, och denna gång hade vi äran att få höra psykolog Hannah Linnros intervjua Minja Hjort, som berättade om sitt tillfrisknande från svår Post covid. Ett ovärderligt inslag som ger verklighetsanknytning och själ till vad nätverket syftar till – att öka kunskaper i sjukvården om hur vi kan hjälpa patienter med funktionella symtom. Läs gärna Minjas berättelse på https://www.recoverynorway.org/2021/10/23/long-covid-minja/

Nätverksträffarna brukar vara bra tillfällen att dela med sig av goda exempel, så även denna gång. Stiftelsen Stora Sköndal och Funktionella teamet vid Konsultationspsykiatriska enheten på Huddinge sjukhus presenterade hur de arbetar, och jag beskrev den idé om organisation av ett ”Konsultationsteam” för funktionella tillstånd som vi arbetat fram i Region Gävleborg (men som ännu inte blivit verklighet).

Dagen avslutades med yrkesvisa diskussioner för att bygga nätverk och dela med sig av erfarenheter.

Funktionella listan består i nuläget av mer än 200 personer, och det är fantastiskt glädjande att se uppslutningen och engagemanget i nätverket. Kanske är det dags att ta ett kliv mot en annan organisationsform för att ta till vara på engagemang och kunskap på bästa sätt, och den diskussionen kommer att fortsätta under våren.

Om du arbetar inom sjukvården och är intresserad av att vara med i nätverket är du välkommen att maila till funktionellalistan@gmail.com. Ange vad du jobbar med och var.

STORT tack till alla som gjorde mötet möjligt och deltog – vi gör skillnad!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s