METIS Konsultationspsykiatri och psykosomatik Huddinge 201015

Föreläsning och falldiskussion om Funktionella tillstånd med blivande specialister i psykiatri. Ännu ett tillfälle där jag blir hoppfull kring framtidens psykiatri. En stor eloge till Konsultpsykiatriska teamet på Huddinge sjukhus som fortsätter att göra en ambitiös SK-kurs om ämnet.